napo sp. z o.o. , ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 5.000,00 zł opłacony w całości

KRS: 0000665560
NIP: 9721250921
REGON: 302824807

support@jameshawk.pl
+48 22 2662 339


Adres do zwrotów:

napo sp. z o.o. (Curtis Plaza)
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
POLSKA


IDEA BANK, SWIFT: IEEAPLPA
KONTO (PLN): 63 1950 0001 2006 5031 7304 0003


Platforma ODR komisji europejskiej do internetowego rozwiązywania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/